Garantie Voorwaarden 2018-04-02T14:38:40+00:00

Garantie van Spa-Jacuzzi-Onderdelen.nl

Op de volgende onderdelen bedraagt de garantie twee jaren, na datum van aankoop.

Op elektronische bedieningen (Spa-Packs), bedieningspanelen (Top-side controls), verwarmingen, jet/massage pompen, air blowers (lucht blazers), circulatie pompen, UV sanitizer ( in het Nederlands: Ontsmetter, desinfecteert uw spa).

Pompen: Mits op de juiste manier aangesloten, verlenen wij garantie. Packs: Moeten door een bevoegde installateur worden aangesloten anders is er geen garantie.

Thermische covers 1 jaar, indien voorzien van een ozon mengkamer twee jaar.

Ook de cover lifters hebben een garantie van twee jaar. Op defecte materialen en/of technische problemen. Vanaf de datum van aankoop.

Beschadiging ten gevolge van ondeskundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.

Garantie vervalt tevens bij reparatie door niet door ons erkende installateurs en/of gebruik van niet originele onderdelen. Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper. Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de onderdelen, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist gebruik/montage wordt niet door de garantie gedekt.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden

Disclaimer: Beschadiging ten gevolge van ondeskundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.

Garantie vervalt tevens bij reparatie door niet door ons erkende installateurs.Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper. Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot defecten kan leiden van de Spa-Jacuzzi-Onderdelen.nl,  of een onderdeel ervan. Of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik/montage wordt niet door de garantie gedekt.

De leverancier of de verkoper is niet verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade, onder welke omstandigheden dan ook.